ေရကူးျခင္းဟာ ဝိတ္က်ခ်င္သူမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝိတ္ က်ခ်င္ သူမ်ား အေနနဲ႔ ေရကူးျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းကို ျပဳလုပ္သင့္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရးကူးျခင္းဟာ ၾကြက္ သားမ်ားကို သန္မာေစနိုင္လို႔ အမ်ိဳးသားမ်ား လုပ္သင့္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေရကူးျခင္းဟာ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးနွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ ေလက်င့္ခန္းျဖစ္လို႔ အထိုင္မ်ားသူမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ ပါတယ္။ ေရကူးျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းကို လုပ္ပါက အေမာဒဏ္ကိုလည္း ခံနိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေရကူးျခင္းဟာ ဝိတ္က်မႈကို အေထာက္အကူ ျပဳေစနိုင္ရံုသာ မကဘဲအျခားေသာ အက်ိဳးေက်း ဇူး မ်ားစြာရရိွလို႔ လိုက္စားသင့္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

 ေက်ာ္လင္းႏိုုင္ (ရိုုးရာေလး)